GYO Hakkında

1

GYO Endeksi 2021 yılını 721 puandan kapatmış olup 2022 yılında Mayıs 2022’de önce 1000 puanı geçen endeks son çeyrekte 2000 puanı da aşarak %191’lik bir getiri ile yılı 2.099 puandan kapatmıştır. Endeks sadece son çeyrekte %85’lik bir büyüme getiri sağlamıştır. BIST 100 endeksinde gelişen bu büyüme ile piyasa değeri 245,21 milyar TL’ye ulaşan GYO piyasa değeri bir önceki yıldaki değerinin 2,5 katını aşmakta olup 2022 yılında 2 GYO daha kurularak sayıları 39’a ulaşan GYO’ların halka açıklık ve fiili halka açıklık oranları da sırasıyla %45,33 ve %33,47’ye yükselmiştir.

Yukarıda yer verilen grafikten de takip edilebileceği üzere GYO endeksi, TL bazında 2022 yılı 3. çeyrekte 1129,65 ile tamamladığı seyrine 2022 yılı 4. çeyrek sonu itibarıyla 2098,94 seviyesinde kapatmıştır.

Borsa İstanbul’da işlem gören GYO sayılarının 2014-2022 yılları arasındaki değişimi aşağıda yer almaktadır:

Yukarıda yer verilen grafikten de takip edilebileceği üzere GYO endeksi, TL bazında 2022 yılı 3. çeyrekte 1129,65 ile tamamladığı seyrine 2022 yılı 4. çeyrek sonu itibarıyla 2098,94 seviyesinde kapatmıştır.

Borsa İstanbul’da işlem gören GYO sayılarının 2014-2022 yılları arasındaki değişimi aşağıda yer almaktadır:

Yine yukarıda sayıları belirtilen GYO’ların halka açıklık oranlarının 2014-2022 yılları arasındaki yüzdelikleri aşağıda yer almaktadır:

GYO piyasa değerine ilişkin 2014-2022 yılları arasında yaşanan değişim ise, 2014 yılında GYO piyasa değeri 21.731 milyon TL olarak gerçekleşmişken bu tutar 2019 yılına gelindiğinde 27.777 milyon TL, 2020 yılına gelindiğinde 54.163 milyon TL, 2021 yılına gelindiğinde 94.951,87 milyon TL ve son olarak 2022 yılına gelindiğinde 245.216,51 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılına yükselişle başlayan GYO endeksi yılın ilk yarısında BIST 100’e göre bir şekilde düşüş yaşamış ancak özellikle yılın son çeyreğinde hızlı bir toparlanmayla 2021 yılını %11,39’luk getiri ile kapatmıştır. 2021 yılında 4 adet yeni GYO’nun kurulmasıyla toplam GYO sayısı 37’ye çıkmış ve 2022’nin birinci çeyreğinde GYO sayısı 37 olarak korunmuştur. Toplam piyasa değerleri 2020 yılında 54.163 milyon TL iken, 2021 yılında yaklaşık iki katına çıkarak 94.95 milyon TL, 2022 yılının ilk çeyreğinde ise yine artış gösterek 117.224 milyon TL olarak belirlenmiştir. Yine GYO’ların halka açıklık oranları 2021 yılında %44 iken 2022 yılının ilk çeyreğinde %45 olarak gerçekleşmiştir. Uyruk bazında GYO işlem hacmi dağılım oranları incelendiğinde 2022 yılının ilk çeyreğinde GYO sektörü yabancı yatırımcıların ilgisini cezbetmiş ve işlem hacmi oranı %79 olarak saptanmıştır. Ek olarak yine 2022 yılının son çeyreğinde ABD, Hollanda, Birleşik Krallık, Bahreyn ve Jersey GYO’laragöre yapan yabancı yatırımcılar sıralamasında ilk 5 sırada yer alan ülkeler olarak sıralanmıştır.

II. Çeyrek: GYO endeksi 2022’nin 3. çeyreğinde hızını azaltarak da olsa yükselmeye devam etti. Önceki çeyrekte BIST 100’den %10 daha fazla getiri sağlayan GYO endeksinin getiri oranı %4,5 ile sınırlı kaldı. Üçüncü çeyrekte kurulan yeni GYO ile toplam GYO sayısı 38’e yükselirken halka açıklık oranı
ufak bir artışla %45,84’e yükseldi. Fiili halka açıklık oranının da nispi bir artıla%30,76 olduğu GYO endeksinde iki çeyrek devam eden yabancı girişi bu çeyrekte yerini 27 milyon TL’lik çıkışa bıraktı. 2022’nin üçüncü çeyreğinde toplam piyasa değeri 135,9 milyar TL’ye yükselen GYO’ların değeri artan kur sebebiyle USD bazında 7,73 milyar’a gerilemiştir.

(Kaynak: www.gyoder.org.tr,Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2022, 1. Çeyrek Raporu, Sayı: 28, Gösterge)

Son olarak GYO’lar bazında dağıtılan temettü tutarlarına ilişkin detayların yer aldığı tablo, aşağıda yer almaktadır: