Ortaklık Yapısı

1

Şirket, kuruluşta Özen Kuzu, Güven Kuzu ve Gökçen Kuzu olmak üzere 3 (üç) pay sahipli bir şirket olarak kurulmuş olup 28.10.2021 tarihinde Özen Kuzu, Güven Kuzu ve Gökçen Kuzu, Şirket sermayesinde sahip oldukları payların tamamını Kuzu Toplu Konut’a devretmişlerdir. Şirket halka arz sonrası güncel sermaye yapısı, aşağıda yer alan tabloda bulunmaktadır:

 

Kuzugrup GYO’nun Ortaklık Yapısı
Ortağın Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
Kuzu Toplu Konut İnşaat Anonim Şirketi 150.000.000 75
Diğer 50.000.000 25
TOPLAM 200.000.000 100

 Pay Grubu  Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Payların Nominal Değeri (TL) Sermaye Oranı % İmtiyaz Türü
 A  Nama  1  89.250,00  44,6 Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.
 B  Hamiline  1  110.750,00  55,4 Yoktur.
 TOPLAM  200.000,00  100