Halka Arz Dökümanları

1

  • Şirket’in taslak izahnamesi
  • Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
  • Şirket Esas Sözleşmesi
  • Şirket’in 31.12.2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin Solo ve Konsolide Özel Bağımsız Denetim Rapor ve Finansal Tabloları
  • :Şirket’in 31.12.2021 tarihinde sona eren döneme ilişkin Solo ve Konsolide Özel Bağımsız Denetim Rapor ve Finansal Tabloları
  • Şirket’in 31.12.2021 ve 31.12.2022 tarihlerinde sona eren dönemlere ilişkin Finansal Tabloları ve Özel Bağımsız Denetim Raporu’na İlişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı
  • Şirket portföyündeki gayrimenkullere ilişkin TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan Gayrimenkul Değerleme Raporu
  • Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı
  • Fon Kullanım Yeri Raporu