Komiteler

1

Denetim Komitesi Görevi
İbrahim Ünalmış Komite Başkanı/ Yönetim Kurulu Bağımsız Üye
Figen Yıldırım Üye/ Yönetim Kurulu Bağımsız Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi Görevi
Figen Yıldırım Komite Başkanı/Yönetim Kurulu Bağımsız Üye
Gizem Kara Ürey Üye/ Yatırımcı İlişkileri Müdürü
Riskin Erken Saptanması Komitesi Görevi
Figen Yıldırım Komite Başkanı/Yönetim Kurulu Bağımsız Üye
Mehmet Emre Baştopçu Üye/Yönetim Kurulu Başkan Vekili